Καταδυτική Ομάδα

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΣΤΕΛΑΣ-ΠΑΝΙΚΑΣ (INSTRUCTOR)

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (DIVEMASTER)