Καταδυτική Ομάδα

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΣΤΕΛΑΣ-ΠΑΝΙΚΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ)

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ)